Cijfers, overgaan en slagen

Doordat wij in alle leerjaren twee of drie verschillende klassenniveaus hanteren, kan een leerling altijd op een voor hem/haar geschikt niveau het onderwijs volgen. Dit heeft tot gevolg dat het nauwelijks voorkomt dat een leerling een leerjaar over moet doen. Bij verreweg de meeste vakken drukken we de kwaliteit van de schoolprestaties uit in cijfers. De klassen ontvangen drie keer per jaar een rapport. Cijfers worden weergegeven op Magister.

Rapport

Drie keer per jaar worden de behaalde resultaten gerapporteerd. De rapportcijfers worden door de docenten bepaald aan de hand van de in de afgelopen periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal. Bij iedere periode begint de leerling weer met 'een schone lei'. Bij het derde rapport wordt ook een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer is het gemiddelde van de drie periodecijfers. Dit gemiddelde wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar een 6.

Overgaan

Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van regelingen. Dit zijn richtlijnen; de uiteindelijke beslissing wordt genomen in de docentenvergadering. Alles staat uitgebreid in de schoolgids beschreven.

Slagen

tas aan vlagstok
In het examenreglement staat onder andere beschreven met welke cijfers je geslaagd bent.