Begeleiding van groep 8 tot op het mbo!

Steenspil begeleid je van groep 8 tot op het mbo! Het begint met het contact met je juf of meester op de basisschool om te komen tot een goede vmbo keuze. Ook praten we met je ouders. Als je bij ons op school zit, kunnen jij en je ouders alles met de mentor bespreken.

In de eerste twee jaar krijg je een begeleiding in je vakkenkeuze tijdens de lessen Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Door te ervaren wat de verschillende sectoren inhouden, kom je aan het einde van de tweede klas tot een goede profielkeuze.

In de laatste twee jaar krijg je begeleiding om te komen tot een verantwoorde beroepskeuze. De decaan geeft hierover niet alleen jou, maar ook je ouders uitgebreid voorlichting.

De mentor

Op Steenspil word je niet aan je lot overgelaten! Je krijgt een mentor die voor je klaarstaat en bij wie je altijd terecht kunt. Hieronder staat beschreven wat de functie van mentor exact inhoudt.

De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding. Diegene is de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van de klas als groep en voor iedere leerling in de klas in het bijzonder. Daarnaast is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. In het leerlingvolgsysteem worden alle gegevens goed bijgehouden.

De mentor verzorgt de mentorles waarin aan bod komt studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en keuzevaardigheden. Tijdens de introductie van de leerlingen op onze school speelt de mentor ook een belangrijke rol.

De decaan

De decaan is op onze school de persoon die de individuele begeleiding in de klassen 3 en 4 verzorgt met betrekking tot de keuze van vakkenpakket en de vervolgopleiding. In klas 3 begeleidt de decaan je bij het samenstellen van het vakkenpakket. In overleg met jou en je ouders komt er een verantwoord vakkenpakket tot stand dat bij je past en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. Verder begeleidt hij je bij de keuze van de vervolgopleiding.

De doelen van de keuzebegeleiding zijn:
  • je te helpen om eigen interesses en capaciteiten in kaart te brengen;
  • je te helpen bij het maken van keuzes uit opleidingen en beroepen;
  • je begeleiden met het oog op vervolgsituaties;
  • toetsen en evalueren van (bereikte) doelstellingen.

Leerwegondersteuning

Steenspil biedt Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) aan. Dit is officieel toegekende hulp die leerlingen kan worden geboden om met succes een vmbo opleiding te kunnen volgen. Leerwegondersteunend onderwijs wordt toegewezen door een onafhankelijke commissie: de Regionale Verwijzings Commissie. Leerwegondersteunend onderwijs kan worden toegekend aan leerlingen in alle leerwegen van het vmbo. Om in aanmerking te komen voor leerwegondersteunend onderwijs moet aan een aantal criteria zijn voldaan. De school voor voortgezet onderwijs, in dit geval Steenspil, is verantwoordelijk voor de aanvraag van leerwegondersteunend onderwijs.